FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Payment

ขั้นตอนการชำระเงิน ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. โอน ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  •    เคาน์เตอร์ธนาคาร
  •    ผ่านตู้ ATM ธนาคาร
  •    ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
  •    Internet Banking

เพื่อเข้าบัญชี
Bangkok Bank
สาขา ระยอง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 277-442537-1
ชื่อบัญชี ไอคอน อินโฟ แอคเซส

จ่ายผ่าน Paypalโดยตรงที่อีเมลล์ support@rayongweb.com

จ่ายโดยหักบัตรเครดิตโดยหักผ่านระบบ PAYPAL Payment Method

2. ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณา แจ้งการชำระเงิน หรือ สแกนหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์ และชื่อโดเมน ส่งอีเมล์มาที่ support(at)rayongweb.com หรือโทรติดต่อโดยตรงที่ 086-1111-726 เพื่อความรวดเร็วในการบริการ กรุณาเก็บใบโอนเงิน หรือสลิป ATM ไว้เพื่อเป็นหลักฐานการโอนเงิน

3. ท่านจะได้รับอีเมล์แนะนำวิธีการใช้งาน
ทางเราจะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งาน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการชำระเงินของท่านว่าถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ

ถ้าท่านไม่ได้รับการติดต่อใดๆ ภายใน 2 วัน หลังจากที่ได้ แจ้งการชำระเงิน หรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการชำระเงิน กรุณาติดต่อเราที่ billing(at)rayongweb.com พร้อมกับระบุชื่อ-สกุล และโดเมน และรายละเอียด การชำระเงินของคุณ

Online Payment

Bangkok Bank Logo

Verified PAYPAL

Credit Card Accept

 

 

ICANN

30 DAY Money Back Guarantee

PHP Support

Zend Optimizer

RayongWeb © 2015